Adwokat Opole Kotwica Marcin kancelaria adwokacka Opole

Adwokat Opole  Kotwica Marcin

Specjalizacje

Sprawy finansowe:

Sprawy podatkowe:

Kancelaria zapewnia pomoc w zakresie prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem reprezentacji przed sądami w sprawach podatkowych, a także reprezentacji podczas kontroli podatkowej oraz przygotowywania do niej. Do katalogu usług zalicza się również sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych, a także wniosków i pism.

Zakres usług obejmuje m.in.:

  • reprezentację przed sądem,
  • reprezentację w trakcie kontroli podatkowej oraz przygotowanie do niej,
  • sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych,
  • sporządzanie wniosków i pism.

Sprawy bankowe:

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie prawa bankowego obejmującą sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie warunków umów, w tym m.in. rachunku bankowego, rachunku inwestycyjnego, umów kredytowych, leasingowych i faktoringowych. Oferta dotyczy również sporządzania
i opiniowania regulaminów oraz wzorców, a także dochodzenia należności w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny oraz prowadzenia na drodze zarówno sądowej jak i egzekucyjnej postępowań windykacyjnych
w stosunku do dłużników. Kancelaria podejmuje się również reprezentowania instytucji finansowych przed organami przeprowadzającymi czynności kontrolne.

Zakres usług obejmuje m.in.:

  • sporządzanie, opiniowanie, negocjowanie umów rachunku bankowego, inwestycyjnego, umów kredytowych, leasingowych, faktoringowych,
  • sporządzanie i opiniowanie regulaminów, a także wzorców,
  • dochodzenie należności w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny,
  • prowadzenie postępowań windykacyjnych wobec dłużników,
  • reprezentację instytucji finansowych przed organami przeprowadzającymi czynności kontrolne.

Sprawy celne:

Kancelaria oferuje fachową i kompleksową pomoc z zakresu prawa celnego dotyczącą udziału w postępowaniach przed organami celnymi pierwszej i drugiej instancji. Oferta jest skierowana również do podmiotów gospodarczych, które w ramach prowadzonej działalności dokonują importu czy też eksportu towarów.

Zakres usług obejmuje m.in.:

  • udział w postępowaniach przed organami celnymi pierwszej i drugiej instancji,
  • doradztwo w przedmiocie importu i eksportu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.