Adwokat Opole Kotwica Marcin kancelaria adwokacka Opole

Adwokat Opole  Kotwica Marcin

Specjalizacje

Sprawy pracownicze:

W zakresie prawa pracy Kancelaria oferuje pomoc dotyczącą konstruowania m.in. umów o pracę, o powierzenie mienia, dokumentacji dotyczącej zmiany i rozwiązania umowy o pracę. Ponadto oferta obejmuje sporządzanie regulaminów, porozumień i ugód , a także reprezentację pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych w zakresie spraw szeroko rozumianego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zakres usług obejmuje m.in.:

  • konstruowanie umów o pracę, powierzenie mienia,
  • przygotowanie dokumentacji dotyczącej zmiany i rozwiązania umowy
    o pracę,
  • sporządzanie regulaminów, porozumień i ugód,
  • reprezentację pracowników w sporach z pracodawcą,
  • sprawy o ustalenie stosunku pracy,
  • roszczenia o zapłatę wynagrodzenia,
  • sprawy o roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy.